Vinhomes Star City

Địa chỉ : 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích từ : Dưới 50m2, 50-100m2
Số phòng ngủ : 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng
Loại hình : Căn hộ
Hình thức : Cho thuê, bán

Vinhomes Symphony 2

Địa chỉ : 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích từ : Dưới 50m2, 50-100m2
Số phòng ngủ : 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ
Loại hình : Căn hộ
Hình thức : Cho thuê, bán

Vinhomes Symphony 3

Địa chỉ : 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích từ : Dưới 50m2, 50-100m2
Số phòng ngủ : 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ
Loại hình : Căn hộ
Hình thức : Cho thuê, bán

Vinhomes Symphony 4

Địa chỉ : 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích từ : Dưới 50m2, 50-100m2
Số phòng ngủ : 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ
Loại hình : Căn hộ
Hình thức : Cho thuê, bán

Vinhomes Symphony 5

Địa chỉ : 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích từ : Dưới 50m2, 50-100m2
Số phòng ngủ : 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ
Loại hình : Căn hộ
Hình thức : Cho thuê, bán

Vinhomes Symphony

Địa chỉ : 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích từ : Dưới 50m2, 50-100m2
Số phòng ngủ : 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ
Loại hình : Căn hộ
Hình thức : Cho thuê, bán